site templates free download

IngPro Litoměřice s.r.o.

Provádíme stavbní a projektovou činnost v oblasti bytového, občanského a průmyslového stavebnictví, včetně dodávek technologií pro veřejné a privátní investory.
V rámci spolupráci s ověřenými partnery zajisťujeme investorům komplexní služby.


Za nás mluví výsledky.

Důvěřují nám ...

 1. Ministerstvo Obrany ČR- realizace stavbně technických projektů.
  Opravy budov, rozvodů elektroinstalace, sociálního zázemí budov. 
 2. Město Litoměřice - rekostrukce a stavební úpravy budov ve správě města. 
  Montáže vzduchotechniky, rekonstrukce a výstavba bytů, jídelny, soc zařízení ...
 3. Mostrná hora, Litoměřice - rekonstrukce restaurace.
  projekt Ing. A. Kučera CSc.
 4. Stavební dohled a BOZP - činnost koordinátora BOZP a stavební dohled
  rekonstrukce gotického hradu Litoměřice, Stavební úpravy pro KSZ Louny,
  Přístavba areálu Hennlich pro vývoj, výrobu a skladování (investor: f. Hennlich a.s.)
Mobirise
Kontakty

Jednatel:
Ing. Beňo Miroslav  

Obchod:
 -------Spojení

Email: beno@ingprolt.cz 
tel.: : +420 602 545 511 

Email: info@ingprolt.cz
tel.: : +420 602 111 111 


Fakturační údaje:

IngPro Litoměřice, s.r.o.
Velká Dominikánská 129/10
412 01  Litoměřice 

DIČ: CZ27301176

Bankovní spojení:
KB : 115-111111111/0100